KOMMENDE BØKER I KATEGORIEN OPPBYGGELIG / BIOGRAFI:

#4 PROFETISK VERDENSHISTORIE, AV LEIV HOLSTAD
(Forventes utsendt medio desember)

Det som gjør Bibelen unik fremfor alle andre «religionsbøker», er at den er en profetisk bok. Hovedpersonens liv blir behørig presentert gjennom alle de 39 bøkene i GT (TANAK) før Han har kommet til jorden. På samme måte er Israels historie forutsagt med mange detaljer gjennom profetier. Bibelen er altså profetisk verdenshistorie, det vil si; den forteller om verdens historie før den har skjedd. I Daniels bok gir Gud oss en oversikt over verdenshistorien, helt fra Babels kong Nebudkadnesars dager, like til Jesu komme, når Guds rike skal opprettes her på jorden.

Vi lever nå i det som i Bibelen kalles for «endens tid». Det som var umulig å forstå for Daniel, fordi begivenhetene tilhørte framtiden, er mulig å forstå for oss fordi de fleste av disse begivenheter nå ligger bak oss. Dessuten ser vi i dag omrisset av det verdensbildet som ifølge Daniels profetier skulle prege endens tid; riket som skal ha makten over jorden like før Jesus kommer for å opprette sitt rike her på jorden. Daniels bok er derfor høyaktuelt lesestoff.

«Gjennom flere tiårs studier av Bibelens profetiske ord har Leiv opparbeidet seg en stor innsikt angående temaet. Selv om boken er skrevet på en lettfattelig måte, der de historiske hendelsene av og til også blir dramatisert, går den også i dybden og framstår meget innholdsrik. Leiv dokumenterer hvordan forskjellige begivenheter i verdenshistorien er forutsagt i Bibelen, og siden disse profetiene også berører vår tid, og det som skal skje i framtiden, blir boken svært relevant for mennesker som lever i dag.»
– Arild Sæther

 

 

#1 (2020) TENK OM DET ER SANT, AV CHARLES MARTIN
(Forventes utsendt ultimo februar)

Med samme dybde, innlevelse og nerve som har fått millioner til å trykke romanene hans til sitt bryst, hjelper Charles Martin oss nå med å gå inn i troens grunnleggende prinsipper på en ny og inspirerende måte.

For mange år siden åpnet Martin Bibelen og begynte å bryne seg på noen grunnleggende spørsmål. Hva om hvert eneste ord i Skriften er helt sant og til å stole på? Hvordan responderer jeg da? Det burde skje en forandring i meg, men hva? Hvordan? Denne boken er resultatet av hans søken etter svar.

Som vår skriftlige guide bruker han en historiefortellers fantasi for å belyse avgjørende øyeblikk fra Bibelen, hovedsakelig fra Jesu liv og tjeneste. I tillegg deler Martin utslagsgivende hendelser fra sin egen vandring som disippel – og tjener – av Kristus og mentor for andre. Resultatet er en slående utforskning av sannhet som ikke bare hjelper oss til å tenke annerledes, men også til å leve annerledes. I dag.