• Det enkle livet
  • Det enkle livet

Det enkle livet

Pris 299,00
Antall: stk
ISBN:
9788247605059
År:
2014
Innbinding:
Innbundet
Språk:
Bokmål
Forfatter:
Odd J. Eidner
Gjennom de 40 kapitlene i denne boken forsøker forfatteren å sammenfatte det han selv har erfart, både i eget liv og i møte med andre – enkle sannheter om livet og den kristne troen.
Til sammen handler det om det ene livet vi har fått. Det enkle livet.
Hva er meningen med livet – og hva gir mening – i videste forstand? Og hvordan kan livet gå videre etter den dypeste sorg?

Slike spørsmål har mennesker til alle tider stilt seg. Enkle fasitsvar på livets vanskelige spørsmål finnes ikke, men vi har bare fått ett liv å leve – ett enkelt liv. Det må vi bruke så godt vi kan.

Livet er likevel ofte så vanskelig og komplisert at det er lett å miste retningen. Skal vi finne frem til noen grunnleggende sannheter om menneskelivet – er det lurt å forenkle litt.

Odd Eidner uttrykker det slik:
«Det er de enkle gledene i livet som betyr mest, tror jeg. Det er ikke så mye som skal til – et kjærlig blikk fra henne som jeg har valgt å dele livet med, et oppmuntrende ord fra en god kamerat, et vakkert musikkstykke eller et godt måltid. Hver eneste dag kan vi nyte livets enkle gleder, og mange av dem er helt gratis!»
"Odd Eidner sammenfatter enkelt og varmhjertet det jordnære og himmelvendte ...
Styrken i andaktsstykkene til prostipresten i Bodø er nærheten til det alminnelige livet. De fleste kan kjenne seg igjen i situasjonene han beskriver. Og han er flink til å koble dette til betraktninger om troen. Gud blir livsnær i Eidners andakter. Både det gode og det vonde får plass i tekstene. Men om jeg skal identifisere en grunntone, er det en enkel glede."
– Per Eriksen, Vårt Land 06.12.2014

"Eg synest her er mykje sunn tenking og rettleiing på ein lettfatteleg måte i møte med livets realitetar. I desse spørsmåla, og i framstillinga generelt, er det ein fin kombinasjon av det daglegdagse og menneskelege med det åndelege og evige.
På ein naturleg måte vert vi stadig dregne mot sentrale kristne sanningar og viktige bibelord om Gud, frelsa og det evige livet. Mykje av det skjer på ein original og frisk måte.
Livet er ikkje berre enkelt, men her får vi mykje om det enkle livet vi har fått – og det på ein enkel måte!"
– Johannes Kleppa, Dagen 11.12.2014