• Hellig land - evig strid?

Hellig land - evig strid?

Pris 199,00
Antall: stk
ISBN:
8247603179
År:
2005
Sider:
228
Forfatter:
Erling Rimehaug
Når du står ved fjelltoppen omtrent der Abraham ble lovet at hans etterkommere skulle få bo i landet, er det vanskelig å begripe at det ikke er plass til dem alle, både jøder og palestinere.
Hvorfor skulle ikke israelerne i Elon Moreh kunne dra ned til palestinerne i Nablus for å handle hos de lokale kjøpmennene? Hvorfor skulle de ikke kunne utvikle landet sammen? Da ville Guds løfte om at Israels folk skulle bo i landet og bli til velsignelse for folkene rundt seg være oppfylt. For å komme dit er det ikke nok med politiske løsninger. Det er bare mulig om det kommer til en forsoning mellom israelere og palestinere. 

Hellig land - evig strid? gir en innføring i bakgrunnen for konflikten mellom israelerne og palestinerne. Boken omfatter et møte med ulike grupper mennesker i de to samfunnene i dagens situasjon, en gjennomgang av den historiske utviklingen, og en analyse av hva det betyr at et land er hellig.