• Jobben og det gode liv

Jobben og det gode liv

Pris 198,00
Antall: stk
ISBN:
8247602954
År:
2004
Sider:
200
Forfatter:
Atle Roness
Det som skjer på arbeidsplassen virker inn på vår mentale helse, både positivt og negativt. Hvordan kan vi hjelpe hverandre til å leve det gode liv på jobben?
Nesten halvparten av vår våkne tilstand tilbringer vi på arbeidet, og det som skjer på arbeidsplassen virker inn på vår mentale helse, både positivt og negativt. De fleste trives, men alt for mange opplever stress og mistrivsel på jobben. Dagens sykefravær, som har nådd faretruende høyder, er uttrykk for dette. 

Atle Roness er opptatt av hvilke muligheter og utfordringer som finnes på en arbeidsplass. Hvilken plass skal jobben ha i livet vårt? Hvordan unngå at jobben kommer i konflikt med familielivet? Hva kan arbeidsgiver gjøre, og hva kan den enkelte bidra med for å skape større trivsel og helse? Hva kan vi sammen gjøre for å få ned det store sykefraværet? Hvor mye er det rett - og lurt - å investere i jobben? Hvor lenge skal jeg være i yrkeslivet? Roness gir konkrete råd både til arbeidsgiver og til den enkelte. 

ATLE RONESS har mer enn 30 års erfaring som psykiater, har holdt utallige kurs og foredrag og skrevet 15 bøker som har solgt i bortimot 100,000 eksemplarer. Roness er både teolog og lege. Han har lang ledererfaring og er Master of Health Administration. Han er særlig kjent fra Modum Bad, hvor han var administrerende overlege i 13 år. Siden 1991 har Roness vært professor i psykiatri og overlege ved Psykiatrisk klinikk ved Haukeland Universitetssykehus.