• Til jordens ender

Til jordens ender

Pris 398,00
Antall: stk
ISBN:
9788247603468
År:
2008
Sider:
670
Forfatter:
Norvald Yri
Meg er gitt all makt i himmel og på jord, gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler ... sa Jesus. Her er boken som setter fokus på konsekvensene av disse ordene.
Boken Til jordens ender vil fylle et dypt behov i kristne kirker og misjonsorganisasjoner som er opptatt av å nå ut med evangeliet til alle jordens folk og stammer. Misjonær og teolog Norvald Yri har skrevet et bibelteologisk, historisk og globalt bokverk, som vil bli stående som en klassiker i mange år framover. Innen rammen av Bibelen og den kristne historie har denne boken en sterk personlig orientering om Guds vilje og kall til det enkelte menneske. Oppdag gleden og tilfredsheten ved et liv i tjeneste for de unådde og glemte på jorden, og se eksempler på hvordan Guds ord satte menn og kvinner fri til å si ja til Gud og kallet. Mange ble kanaler for vekkelser og misjonsbevegelser. 

Boken gir en enestående oversikt over det bibelske materiale sammen med avklarende linjer i bibelsyn, syn på filosofi, teologi, misjon og økumenikk, og en oversikt over kristendommens stilling gjennom historien og til i dag. Boken gir hjelp til å forstå noe av utviklingen i kristen misjon over en periode på 2000 år. ikke minst tar forfatteren opp reformasjonens betydning for frivillig kallsmisjon og ulike misjonsretninger i nyere tid. I 2010 markerer kristenheten at det er 100 år siden det store misjonsmøte i Edinburgh i 1910. 

I Til jordens ender trekker dr. Norvald Yri linjer fra misjonsmøtet i 1910 og indikerer en vei videre. 

Dr. Norvald Yri er utdannet ved Fjellhaug Skoler, er cand. theol fra Menighetsfakultetet og har doktorgrad i misjonsteologi fra Fuller Seminary i USA. Han er ansatt ved Fjellhaug Skoler og har de siste årene arbeidet med sentrale emner innen bibelvitenskap og misjonsforskning. På samme tid har Yri fulgt kirke, misjon og vekkelsesbevegelser i Afrika, ikke minst i Tanzania. Han har vært medlem i Den internasjonale Lausanne-komité, misjonssekretær for Latin-Amerika i NLM, prestelærer i Afrika og gjesteprofessor og misjonsveileder i USA. Yri er dessuten kjent som bibeloversetter, forkynner, forfatter og debattant.